Cenník jadrového vŕtania (za cm v € bez DPH)

Priemer v mmMurivo Betón Železo-betón
14-320,500,700,75
420,550,750,85
520,600,800,90
620,630,830,93
720,650,851,00
820,700,901,10
1020,751,051,20
1120,801,101,30
1220,901,151,40
1321,001,201,45
1521,101,301,50
1621,201,401,60
1821,301,551,70
1921,351,651,90
2021,401,801,95
2501,602,202,30
3002,003,003,10
3503,003,603,70
4004,004,805,10
4504,955,005,85
5005,205,857,10
5506,907,308,90
6008,859,1510,80

Rezanie železobetónu ručnou (eletrickou/benzínovou) pílou

Hrúbka steny (cm)Cena
do 10 cm35 €
od 10 cm do 15 cm45 €
od 15 cm do 20 cm55 €
od 20 cm do 25 cm65 €

Minimálna fakturovaná cena pri rezaní je 300€

Rezanie betónu stenovou pílou

Hrúbka steny (cm)Cena
do 10 cm30 €
od 11 cm do 15 cm42 €
od 16 cm do 25 cm60 €
od 26 cm do 35 cm75 €
od 36 cm do 45 cm85 €
od 46 cm do 55 cm95 €

Pri väčšej hrúbke steny cena dohodou. 
Minimálna fakturovaná cena pri rezaní je 300€

Rezanie cestnou pílou cenník

Pri väčšom objeme prác poskytneme zľavu. Všetky ceny sú BEZ DPH.

Hĺbka rezuBetón (1bm)Železobetón (1bm)Asfalt (1bm)
Do 50 mm2,39€4,85€1,25€
51 mm – 100 mm4,24€8,75€2,33€
101 mm – 170 mm9,39€11,85€3,52€
171 mm – 210 mm12,45€15,60€4,67€

PRI VÄČŠOM OBJEME PRÁCE POSKYTUJEME VÝRAZNÚ ZĽAVU

CENY SÚ STANOVENÉ PRI VŔTANÍ DO ŽELEZOBETÓNU S PRIEMEROM VÝSTUŽE MAX. 16MM. PRI HRUBŠEJ VÝSTUŽI ALEBO OCEĽOVOM PRVKU ZABUDOVANOM V BETÓNE SA K JEDNOTKOVEJ CENE PRIRÁTA SUMA 3€/CM2 REZNEJ PLOCHY OCELE


Podmienky ponuky

 • Objednávateľ vytýči požadované otvory a ich stredy
 • Objednávateľ zabezpečí bezplatne zdroj el. energie 230 V 
 • Objednávateľ zabezpečí bezplatne prístup výplachovej vody a miesto na jej vylievanie 
 • Dodávateľ nenesie zodpovednosť za statické posúdenie vŕtaných a rezaných konštrukcií 
 • Dodávateľ nenesie zodpovednosť za narušenie statickej rovnováhy upravovanej konštrukcie 
 • Dodávateľ nenesie zodpovednosť za navlhnutie upravovanej konštrukcie, alebo jej prípadné znehodnotenie
 • Dodávateľ nenesie zodpovednosť za prípadné poškodenie rozvodov elektriny, vody, kanalizácie, kúrenia a pod., ktoré sa nachádzajú v mieste vŕtania

Príplatky

 • Príplatok za prípravné práce +10€/hod
 • Príplatok za vlastnú tlakovú nádobu  +25€/deň
 • 10% príplatok za odsávanie vody
 • 20% príplatok za šikmé vŕtanie
 • 25% príplatok za sťažené podmienky
 • 15% príplatok pri vŕtaní vo výške 1,5m- 2,5m
 • 20% príplatok pri vŕtaní vo výške 2,5m-3,5m
 • 15% príplatok pri vŕtaní nad 45cm (hĺbka)
 • 20% príplatok pri vŕtaní nad 75cm (hĺbka)
 • 25% príplatok pri vŕtaní nad 95cm (hĺbka)
 • 50% príplatok pri vŕtaní do muriva za sucha
 • 100% príplatok pri vŕtaní do stropu/smerom nahor
 • 20% príplatok za vŕtanie bez kotvenia (gyrostojan alebo vákuová doska, ktoré sú vhodné pri vŕtaní v zariadených priestoroch)
 • Príplatok 2€ za 1ks kotvy 
 • Príplatok za nezavinené prestoje +15€/hod za pracovníka
 • Príplatok za dopravné náklady +0,40€/km
 • Príplatok za pomocné práce, zachytávanie jadra a vody +10€/hod/pracovník za celú dobu vŕtania

Dôležité

 • Minimálna fakturovaná cena je 100€ (Všetky ceny sú uvedené bez DPH)
 • Zhotoviteľ nenesie žiadne riziko, ani nijak neručí za statické zmeny pri vŕtaní otvorov.
 • Pri vŕtaní otvorov nieje možné zabrániť navlhnutiu vŕtaného materiálu a jeho blízkeho okolia, preto dodávateľ neručí za škody ktoré by tým mohli nastať. Nieje možné zabrániť ani prípadnému poškodeniu alebo znehodnoteniu okolia vŕtaného miesta, kde može prísť k poškodeniu pri kotvení alebo samotnom vŕtaní
 • Pri vŕtacích prácach môžu vzniknúť škody na inštalćiach, statike konštrukcii a iné za ktoré dodávateľ nezodpovedá
 • Dodávateľ nenesie zodpovednosť za prípadné poškodenia rozvodov vody, elektriny, kúrenia, kanalizácie a pod. ktoré sa nachádzjú v mieste vrtu
 • V cene vŕtania nie je zahrnutý odvoz a likvidácia vzniknutého odpadu, ktorý ostáva majetko objednávateľa